آغاز اجلاس گروه ۲۰ در «بالی»؛ صلح جهانی، خواسته مشترک اکثریت اعضا


تهران – ایرنا – اجلاس سران گروه ۲۰ از ساعتی پیش در جزیره بالی اندونزی در شرایطی آغاز بکار کرد که برخی مهم ترین مسائل و بحران های گریبانگیر جهان از جمله جنگ اوکراین، فعالیتهای موشکی و هسته ای شمالی، اوضاع بیمار اقلیمی جهان، بحران انرژی، روابط تنش‌آلود چین و آمریکا و بر آن سایه افکنده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943293/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA