توانمندی‌های بریکس در حل مهمترین اشکالات نظام بین‌الملل


تهران- ایرنا – بریکس در قالب گروهی از کشورهای با اقتصادهای قدرتمند و در حال رشد سریع که جمهوری اسلامی ایران نیز اخیرا برای عضویت در آن پذیرفته شد، از زمان تاسیس خود تاکنون، نه تنها با موفقیت عمل کرد بلکه ماهیت اصلی خود از زمان برگزاری اولین اجلاس سران در سال ۲۰۰۹ را کاملاً متحول کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245367/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84