رویارویی قایق‌های چینی و فیلیپینی و واکنش واشنگتن


تهران- ایرنا – قایقی از گارد ساحلی فیلیپین حامل خبرنگاران در «دریای جنوبی چین» که به قلمرو مورد مناقشه دو کشور وارد شده بود از سوی سه قایق پرسرعت چینی مورد تعقیب قرار گرفت که با واکنش واشنگتن مواجه شد و اعلام کرد که در کنار قدیمی‌ترین متحدان آسیایی خود در «دریای جنوبی چین» می‌ایستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288253/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86