قانون ضد تورم آمریکا، جنگ تعرفه جدیدی برای جهان است


تهران- ایرنا- پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز در گزارشی با اشاره به قانون کاهش تورم آمریکا و تاثیر آن بر تجارت جهانی به ویژه خودروهای برقی نوشت: این قانون باعث ایجاد جنگ تعرفه‌ای جدید نه تنها بین اتحادیه اروپا و واشنگتن بلکه کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی با آمریکا خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937599/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA