مقام ارشد انگلیس برای گفت وگوهای تجاری به تایوان سفر می کند


تهران- ایرنا- در ادامه تلاش های غرب برای توسعه همکاری با تایوان، گرگ هندز وزیر تجارت انگلیس قرار است هفته آینده به تایوان سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934872/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF