نگاه بن‌ سلمان به همکاری با کره جنوبی در حوزه انرژی و صنایع دفاعی


تهران-ایرنا- نخست‌وزیر عربستان سعودی که به سئول سفر کرده است، در سخنانی پس از دیدار با نخست‌وزیر و رئیس جمهوری کره جنوبی نسبت به توسعه همکاری میان دو کشور در زمینه انرژی و صنایع دفاعی ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945751/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C