گفت وگوی روسای جمهور آمریکا و چین و تاکید بر تثبیت روابط واشنگتن و پکن


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی وی در مذاکرات دو جانبه تاکید کردند که قصد دارند روابط میان دو کشور را پس از ماه‌ها تشدید تنش، تثبیت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292759/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86